UNIVERSAL PUBLISHING
 
 
 
 
 
     
     
 
 
         
 
Young Adult
 
 
 
 
 
  สวีป: เรื่องของเด็กหญิงกับปีศาจเพื่อนยาก
หุ่นยนต์หนีภัยในเมืองใหญ่
หุ่นยนต์ผจญภัยในป่ากว้าง
 
  310.-
240.-
240.-
 
         
 
 
 
โซฟี ไควร์กับผู้พิทักษ์นิทานคนสุดท้าย
ปีเตอร์ นิมเบิลกับตาวิเศษ
คนสวนรัตติกาล
 
  330.- 315.-
300.-
 
         
     
 
ล่าซาตาน
     
  360.-      
 
   
 
Thriller
 
 
 
 
รหัสมรณะแอตแลนติส
ปมปริศนาโนอาห์อาร์ค
ปมปริศนาราชาต้องสาป
 
 
360.-
275.-
320.-
 
 
Managerial
 
 
 
 
ซูเปอร์เออี
ซูเปอร์เออี 2
เบื้องลึกการบริหารโฆษณาของลูกค้า
 
 
245.-
290.-
200.-
 
         
 
 
 
บรรษัทบริบาล
คุณหมอร้านโชวห่วย
โฆษณาอย่างไรให้ไกลคุก
 
 
319.-
270.-
285.-
 
  Biography

 
 
     
 
สองล้านลี้
     
 
190.-